Συμμετοχές του αγώνα #4 της κατηγορίας Electric 1/10 On Road [1268]


Εμφανίζονται οι συμμετοχές σύμφωνα με την χρονική σειρά που έχει γίνει η δήλωση

Μοτέρ
Λάστιχα TPRO 24mm
Όνομα
Μοντέλο
Καπάκι
Μπαταρίες
ESC
Συχν.
AMB
Κατάστημα


Σύνολο συμμετεχόντων 0

 


Επιστροφή