Η Ομαδα

Πελάτες που μας έκαναν την τιμή να επιλέξουν τα προιοντα μαςElectric 1/10 On Road   Electric 1/10 On Road Stock   Electric 1/10 On Road FWD   Electric 1/10 Off Road 4WD   Electric 1/10 Off Road 2WD   Electric 1/10 Off Road SC
         

Electric 1/10 On Road Team Members

Driver Details
Car Picture
Car Manufacturer
ESC
Motor
Batteries
Tires
Recent Results
Ισαακίδης Φίλιππος

Ενημέρωση:
2022-02-09
 
Driver Details
Car Picture
Car Manufacturer
ESC
Motor
Batteries
Tires
Recent Results
Ισαακίδης Φίλιππος

Ενημέρωση:
2021-07-09
 
Μπακιρτζής Δημήτρης

Ενημέρωση:
2022-02-09
 
Νικολακόπουλος Νίκος

Ενημέρωση:
2021-07-09
 
Χατζηκουβάς Κώστας

Ενημέρωση:
2021-07-09
 
Driver Details
Car Picture
Car Manufacturer
ESC
Motor
Batteries
Tires
Recent Results
Βασιλόπουλος Χρήστος

Ενημέρωση:
2020-02-25
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε.
Ισαακίδης Φίλιππος

Ενημέρωση:
2020-02-25
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα Volante Cup
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε.
Μπακιρτζής Δημήτρης

Ενημέρωση:
2020-02-25
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα Volante Cup
Νικολακόπουλος Νίκος

Ενημέρωση:
2020-02-25
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα Volante Cup
Driver Details
Car Picture
Car Manufacturer
ESC
Motor
Batteries
Tires
Recent Results
Βασιλόπουλος Χρήστος

Ενημέρωση:
2019-07-12
 Συγχαρητήρια για την 11η θέση στον 6ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 3ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Ισαακίδης Φίλιππος

Ενημέρωση:
2019-07-12
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 6ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 5ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Μπακιρτζής Δημήτρης

Ενημέρωση:
2019-07-12
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 6ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 5ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 3ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 10η θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Νικολακόπουλος Νίκος

Ενημέρωση:
2019-07-12
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 6ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 5ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 3ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Τατσακης Δημητρης

Ενημέρωση:
2019-07-12
 
Χατζηκουβάς Κώστας

Ενημέρωση:
2019-07-12
 
Driver Details
Car Picture
Car Manufacturer
ESC
Motor
Batteries
Tires
Recent Results
Ισαακίδης Φίλιππος

Ενημέρωση:
2013-11-19
 
Κακαρίκος Κώστας

Ενημέρωση:
1/1/1995
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 10ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO CUP EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 19η θέση στον 7ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 15η θέση στον 6ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Κώτσιας Γιάννης

Ενημέρωση:
2013-11-19
 
Λαγός Νίκος

Ενημέρωση:
1/1/1995
 
Μητρόπουλος Δημήτρης

Ενημέρωση:
2013-03-02
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 10ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO CUP EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 8ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 7ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 6ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Μητρόπουλος Δημήτρης

Ενημέρωση:
2013-03-13
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 10ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO CUP EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 3ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα XRAY Challenge
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Νικολακόπουλος Νίκος

Ενημέρωση:
1/1/1995
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 8ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 7ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 6ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 11η θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Νικολακόπουλος Νίκος

Ενημέρωση:
2013-03-13
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 10ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO CUP EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 10ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO CUP EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 3ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 11η θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 11η θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 11η θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα XRAY Challenge
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Χατζόπουλος Στέλιος

Ενημέρωση:
1/1/1995
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 10ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO CUP EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 6ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 15η θέση στον 3ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Electric 1/10 On Road
Driver Details
Car Picture
Car Manufacturer
ESC
Motor
Batteries
Tires
Recent Results
Κακαρίκος Κώστας

Ενημέρωση:
1/1/1995
 Συγχαρητήρια για την 15η θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 17η θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 14η θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO CUP EP 1/10 On Road
Λαγός Νίκος

Ενημέρωση:
1/1/1995
 
Μητρόπουλος Δημήτρης

Ενημέρωση:
1/1/1995
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 5ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 3ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 10η θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO CUP EP 1/10 On Road
Νικολακόπουλος Νίκος

Ενημέρωση:
1/1/1995
 Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 On Road
Νικολακόπουλος Νίκος

Ενημέρωση:
1/1/1995
 Συγχαρητήρια για την 10η θέση στον 5ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 10η θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 3ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 11η θέση στον 3ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 11η θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO CUP EP 1/10 On Road
Χατζόπουλος Στέλιος

Ενημέρωση:
1/1/1995
 Συγχαρητήρια για την 11η θέση στον 5ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 21η θέση στον 5ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 11η θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 11η θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 17η θέση στον 4ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 10η θέση στον 3ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 19η θέση στον 3ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 18η θέση στον 2ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ATTIKO CUP EP 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την 17η θέση στον 1ο αγώνα για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 On Road
Driver Details
Car Picture
Car Manufacturer
ESC
Motor
Batteries
Tires
Recent Results
Λαγός Νίκος

Ενημέρωση:
2010-05-22
 
Νικολακόπουλος Νίκος

Ενημέρωση:
2011-05-13
 Συγχαρητήρια για την θέση για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. CUP Electric 1/10 On Road
Driver Details
Car Picture
Car Manufacturer
ESC
Motor
Batteries
Tires
Recent Results
Λαγός Νίκος

Ενημέρωση:
2010-05-22
 Συγχαρητήρια για την θέση για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 On Road
Συγχαρητήρια για την θέση για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Β Electric 1/10 On Road
Νικολακόπουλος Νίκος

Ενημέρωση:
2011-05-13
 Συγχαρητήρια για την θέση για το πρωτάθλημα ΕΛ.Μ.Ε. Α Electric 1/10 On Road
Σαββάκης Αλέξανδρος

Ενημέρωση:
1/1/1995